Majorstua gestaltterapi
Meny

This page last modified on Monday, April 04, 2011


Gunn Else Frøseth:
Dipl. Gestaltterapeut og helsepedagog
Majorstua terapifellesskap
Industrigt. 46 C
0357 Oslo

Individualterapi og veiledning

Individualterapi: En god investering for deg som bruker uhensiktsmessig mye tid og energi på hverdagsproblemer. Det kan være i møte med andre mennesker, - grublerier over din fortid, - eller redsel og usikkerhet for fremtiden. Problemstillinger og tema kan være dagsaktuelle utfordringer som samlivsbrudd, sorg etc og/eller ubearbeidede hendelser som ofte ligger i ensomhetsfølelse, dårlig selvtillit, spiseproblemer, søvnløshet, angst, stress, depresjon, eller at man "bare er sliten", uten å vite hvorfor.
Problemer og livskriser kan være døråpnere til større forståelse av oss selv og vår livssituasjon og bære i seg potensiale til vekst og utvikling som kan tydeliggjøre det livet vi ønsker å leve.

 Økt oppmerksomhet og aksept av egne følelser, kognitive mønstre og kroppslige reaksjoner, kan frigjøre mange ressurser! - Ved å bli kjent med (og venn med) din styrke og sårbarhet, vil du i større grad våge å være den du er, og i mindre grad forsøke å bli den du tror at andre vil du skal eller bør være!
Min intensjon er å skape "et trygt rom" hvor du kan trene tilstedeværelse og nærvær (mindfullness).

Terapi er å søke støtte eller en hånd å holde i, når du er «på tynn is»
-  å bli trygg nok til å kjenne at livet kan være utfordrende og spennende! 
-  å kjenne og erfare hva som er sant og riktig for deg uten at du må forstille deg. 
-  å se nye muligheter, og ta egne valg.

You can`t stop the waves, but you can learn to surf !
aaaaaaaaaaaaiii