Majorstua gestaltterapi
Meny

This page last modified on Monday, April 04, 2011

Oppmerksomhetstrening  er en variant av Mindfulness Based Stress Reduction, som er blitt praktisert i flere tiår ved flere universitetsklinikker i USA.
Kurset går over 8 uker. Det består av noe teori om  reaksjonsmønstre ved positivt og negativt stress. Mesteparten av tiden går til øvelser med fokus på pust, kroppskontakt, sansning og kognitiv trening. Oppmerksomhets-trening har til hensikt å redusere stressnivået i kroppen, øke livskvaliteten og  minske risken for utbrenthet og tretthet. Med enkle redskap kan du flytte din oppmerksomhet fra uhensiktsmessige tankemønstre, og se de eventuelle muligheter som finnes i nuet.

Kurs i oppmerksomhetstrening (mindfulness)  
& meditasjon
.

Myk yoga og meditasjon.
   
Mange mennesker mener de ikke kan gjøre yoga fordi de er "for stive", men det er jo derfor vi gjør yoga!!  Dette er en skånsom terapeutisk form, med vekt på stressreduksjon.
Du kan fordype ditt åndedrett og din kroppskontakt, - få økt bevegelighet energi og hvile.
Vi trener avspenning, meditasjon, åndedrettsøvelser og asanas (fysiske stillinger)
Du
må ikke være myk, tynn eller ung for å delta i dette!!
Ditt utgangspunkt og din intensjon kan feks være å redusere hverdagsstress og spenninger, angst, tankekjør, søvnvansker eller at du søker en dypere bevissthet om deg selv og ditt liv.

  

aaaaaaaaaaaaiii