Majorstua gestaltterapi
Meny

This page last modified on Monday, April 04, 2011


Gunn Else Frøseth:
Dipl. Gestaltterapeut og helsepedagog
Majorstua terapifellesskap
Industrigt. 46 C
0357 Oslo

Hva er gestaltterapi?

"Gestalt" betyr meningsfull helhet, eller figur/form. Terapien er en vel fundert og dokumentert psykoterapi innen humanistisk psykologi, utviklet av Laura og Fritz Perls, sammen med Paul Goodmann på slutten av 50-tallet. Terapiformen er prosessorientert og har fokus på opplevelser her og nå. De gestaltpsykologiske teoriene har ideer fra fenomenologisk filosofi og zen-buddhisme.
En av terapiens grunnleggende ideer er individets frihet og ansvarlighet for egne valg og handlinger innenfor de begrensninger og muligheter omgivelsene gir.
Ved en ikke-dømmende holdning kan man øke sin tilstedeværelse og oppmerksomhet på seg selv og sin omgivelse. Den terapeutisk samtalen har oppmerksomhet på tanker, følelser, pust og kroppslige opplevelser, for å oppdage og bli bedre kjent med egen sårbarhet og styrke.
Tema i terapien kan være dagsaktuelle problemstillinger og/eller uferdige opplevelser og traumer som "stjeler" uønsket oppmerksomhet og energi (såkalte uavsluttede gestalter).
Tema kan fordypes gjennom kreative uttrykk som rollespill, drømmearbeid, tegning, bevegelse etc, - for den som kjenner seg fortrolig med, og selv ønsker dette.
Gestalt-terapeutens oppgave er å gi undervisning og støtte til klientens prosess, med omsorg og respekt, som medmenneske og fagperson. Terapiformen er vel egnet for grupper, par og individualterapi.

aaaaaaaaaaaaiii