Majorstua gestaltterapi
Meny

This page last modified on Monday, April 04, 2011

Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger hos Majorstua gestaltterapi.
Majorstua gestaltterapi (org.nr. 985 425 930), ved Gunn E Frøseth.
Privatpraktiserende gestaltterapeut,. Medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening (MNGF)
Registrert i Register for Alternativ behandling.
 
Virksomheten tilbyr:
Individualterapi
Veiledning
Gruppeterapi
Yoga og mindfulness

Eksempler på behandlingsaktiviteter er:
Registrere nye klienter.
Føre journal i forbindelse med konsultasjoner.
Fakturering.
VIPPS bedrift
Sms og mail korrenspondanse med klienter

Lagring av personopplysninger:
Alminnelige personopplysninger som navn og fødselsdato, og journal-notater skrevet av Gunn E Frøseth
Kontaktdetaljer som e-post, telefonnummer og organisasjonsnummer.

Alle behandlings-aktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel:
Å overholde avtalen med klienter.
Eksplisitt samtykke.
Å overholde en rettslig forpliktelse virksomheten er underlagt, for eksempel lagring på
grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold.
Å ivareta virksomhetens berettigede interesser (forutsatt at enkeltpersoners interesserivaretas), for eksempel for å forsvare et rettskrav.

Innsyn:

Enkeltpersoner kan til enhver tid:
Trekke tilbake samtykket til behandlingsaktiviteter som er basert på samtykke.
Få innsyn i sine personopplysninger og kopi av journal og andre personopplysninger.
Endre sine personopplysninger.
Be om sletting av sine personopplysninger.
Avslutte avtaleforholdet.

Lagringstid for personopplysninger
Virksomheten oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet.
Regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige
forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Personvernansvarlig:
Virksomheten behandler få opplysninger om et lite antall personer, og har derfor valgt å ikke ha personvern ombud. Gunn E Frøseth er ansvarlig for at virksomhetens behandling av personopplysninger utføres slik at det er lav risiko for brudd på enkeltpersoners rettigheter og uten at det er nødvendig men ytterligere konsekvensutredning.

Informasjonssikkerhet:
Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten og det sørges tilenhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

Overføring av personopplysninger
Utlevering av personopplysninger til myndigheter forekommer kun i henhold til lov og gjeldene regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og med samtykke fra den registrerte.

Virksomheten bruker følgende databehandlere:
NexGentel for epost.
Domeneshop for web-hotell.
Conta faktureringsprogram
SMS

Bruk av informasjonskapsler
Virksomheten bruker ikke informasjonskapsler (cookies) på sine nettsider.

Klagerett
Dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til virksomheten direkte til Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

Kontaktinformasjon
Ta gjerne kontakt på epost: gunnef@broadpark.no eller telefon 920 61 800

aaaaaaaaaaaaiii